Disclaimer
Neem bij ernstige klachten of ziekten altijd contact op met uw arts of therapeut. De adviezen en producten op deze website worden niet als geneesmiddelen erkend en zijn geen medische vervangers van behandelingen of medisch advies.Disclaimer